Wie zijn we?

BSB Volmachten is een financiële dienstverlener met volmachten van meerdere verzekeraars. Een volmacht is een afspraak, waarmee de verzekeraar ons de bevoegdheid geeft om namens hem, en voor zijn rekening verzekeringen te sluiten en andere handelingen te verrichten.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraars. Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent klik dan hier.

Ons fraudebeleid vindt u hier.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

 • Allianz Global Assistance International SA
 • Amlin Insurance SE
 • ARAG SE.
 • a.s.r. Schadeverzekeringen N.V.
 • China Taiping
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
 • Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
 • Generali Verzekeringsgroep N.V.
 • London Verzekeringen onderdeel van Allianz Benelux N.V.
 • Markel
 • Monuta Verzekeringen N.V.
 • Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
 • REAAL Schadeverzekeringen N.V.
 • UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van de directie. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.
 

VOLMACHTEN

 • Agabutton
 • Volmacht-amlin
 • Arag
 • Asr
 • Volmacht-taiping
 • Das
 • Dl-volmachten1
 • Europesche-new
 • Generali-new
 • London
 • Markel-bsb
 • Monuta
 • Nationalenederlanden
 • Reaal-nieuw
 • Unigarant
BSB Volmachten is aangesloten bij:

RGA logo

Scroll to top