Wie zijn wij?

BSB Volmachten is een financiële dienstverlener met volmachten van meerdere verzekeraars. Een volmacht is een afspraak, waarmee de verzekeraar ons de bevoegdheid geeft om namens hem, en voor zijn rekening verzekeringen te sluiten en andere handelingen te verrichten.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraars.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent klik dan hier.

Ons fraudebeleid vindt u hier.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

 • Allianz
 • Allianz Partners
 • MS Amlin Insurance SE
 • ARAG SE
 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • De Goudse Verzekeringen
 • Markel Insurance SE
 • Midglas Glasverzekeringen
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Unigarant N.V.

Daarnaast is er ook een samenwerking met een aantal grote provinciale partijen.

Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

Volmachten

Wat doen wij?

Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via onafhankelijke intermediairs. Deze intermediairs werken vaak niet uitsluitend met ons samen, meestal beschikken deze tussenpersonen ook nog over samenwerkingsovereenkomsten met andere verzekeraars.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij door de assurantietussenpersoon ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet over gaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schades en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend is over het algemeen niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico’s of grote schades vindt er overleg met de verzekeraar plaats.

Door onze intensieve samenwerking en korte lijnen met de tussenpersonen zal de bemiddelaar in eerst instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Hoewel BSB haar bemiddeling (BSB Verzekeringen) en volmachtactiviteiten (BSB Volmachten) in verschillende juridische entiteiten uitoefent, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de bemiddelaar en het volmachtkantoor. De bemiddelaar bewaakt in deze gevallen uw belangen, terwijl BSB Volmachten de belangen van de verzekeraar bewaakt. Klik hier voor de procedure.

Wij werken samen met meerdere onafhankelijke assurantiekantoren. Wilt u graag meer informatie over deze kantoren, bijvoorbeeld of er een met ons samenwerkend kantoor bij u in de buurt gevestigd is, neem dan contact met ons op.

BSB Volmachten werkt ook samen met de volgende kantoren:

BSB Verzekeringen

ZN Inspecties

© 2021 BSB Volmachten | BSB Volmachten is onderdeel van Nedasco Verzekeringen