Welkom bij 
BSB Volmachten

Samen kijken we naar wat jouw klant en jij als ondernemer nodig hebben. Wij sparren met jou en delen onze kennis. Voor het beste advies én de meest efficiënte bedrijfsvoering. Samen werken wij aan klantenbinding, omzet en rendement.

Onze missie
BSB Volmachten gelooft in de kracht, creativiteit en processing van een volmachtbedrijf, waarbij het team, de aangesloten intermediairs en de eindklant centraal staan. Met oprechte interesse zetten wij onze expertise in om tot passende (verzekerings-)oplossingen te komen
Onze visie

Elke dag groots presteren, lef tonen en elkaar op scherp durven zetten.

Onze werkwijze
Onze werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen en het onderhouden van goede contacten met het intermediair. Hierbij zijn wij een serieuze partner die met ze meedenkt over verzekerings- en ondernemersuitdagingen. Ons motto is niet voor niets: “Het ontzorgen als basis voor het verkrijgen van de juiste zekerheden en een onbezorgd gevoel bij onze relaties”
Onze kernwaarden
We zijn daadkrachtig, persoonlijk, nuchter, zorgvuldig en betrokken.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

Vind een advieskantoor bij u in buurt!
Uw adviseur is uw aanspreekpunt

Vul hieronder uw plaatsnaam in om te zoeken naar een adviseur bij u in de buurt.

Wie zijn wij?

BSB Volmachten is een financiële dienstverlener met volmachten van meerdere verzekeraars. Een volmacht is een afspraak, waarmee de verzekeraar ons de bevoegdheid geeft om namens hem, en voor zijn rekening verzekeringen te sluiten en andere handelingen te verrichten.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraars.

Bekijk ons team
Wat doen wij?