Contactformulier

Yasmine

We streven ernaar de telefoon binnen 3 maal overgaan op te nemen. U krijgt direct de telefoniste aan de lijn. Deze verbindt u door met de juiste medewerker. Indien er geen medewerker beschikbaar is, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Wij streven ernaar om binnen 2 uur terug te bellen. Er worden geen extra telefoonkosten in rekening gebracht buiten de reguliere telefoonkosten.

Onze reactietermijnen

Wij doen ons best om bij een nieuwe aanvraag of wijziging binnen 8 werkdagen te reageren. Dit geldt ook voor het behandelen van een schade of het beantwoorden van vragen over de status van een schade. Het uitkeren van een schade duurt meestal 5 werkdagen. Uw financieel adviseur kan de actuele reactietermijnen bekijken via ons portaal BSBnet.

Bezoekadres

Markt 5
6161 GE, GELEEN

Postadres

Postbus 322
6160 AH, GELEEN

Kamer van Koophandel

BSB Volmachten 55101550

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
8.30 – 12.30 uur | 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag
8.30 – 12.30 uur | 13.30 – 17.00 uur

Telefoonnummers

Algemeen
046 423 0231

Schade- en servicenummer
(buiten kantooruren)
088 – 46 44 000

E-mail adressen:

Algemeen
Nieuwe tussenpersoon
serviceteam schade
serviceteam particulier
serviceteam bedrijven

Niet tevreden?

Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie volgens onderstaande klachtenprocedure. Wij zullen uw klacht onderzoeken en zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.  

Klik hier om de klachtenprocedure te openen.  Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit klachtinstituut. In geval van een dreigend conflict of melding bij het klachteninstituut wordt gehandeld in overleg met de verzekeraar/volmachtgever.