E-mail disclaimer BSB

E-mail disclaimer BSB

BSB heeft aan het opstellen en verzenden van e-mailberichten (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. BSB aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u om de bijlagen niet te openen en dit bericht en eventuele bijlage(n) aan BSB terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

BSB is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet tijdig ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Als wij een schademelding krijgen, registreren wij die. We registreren en verwerken ook de persoonsgegevens van partijen die betrokken zijn bij de schade. We zijn er verantwoordelijk voor dat dat zorgvuldig gebeurt. De persoonsgegevens leggen we ook vast bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons privacystatement.