DAS voor Ondernemers MKB

Op deze pagina vindt u de belangrijkste kenmerken, productinformatie en voorwaarden van uw DAS voor Ondernemers MKB rechtsbijstandverzekering. Ook kunt u de verschillen terugvinden ten opzichte van uw oude verzekering. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over uw verzekering dan vragen wij u contact op te nemen met uw adviseur.

Kenmerken en uitsluitingen
Met DAS voor Ondernemers MKB krijgt u onder meer juridische hulp bij conflicten:

 • Over overeenkomsten met klanten
 • Over overeenkomsten met leveranciers
 • Over een franchiseovereenkomst als franchisenemer gesloten
 • Met personeel
 • Over verhaal van schade die door een ander is toegebracht aan eigendommen
 • Over verhaal van schade aan een auto van een werknemer, als die is gebruikt  voor een zakelijke rit voor het bedrijf
 • Over milieuzaken
 • Over aannemingsovereenkomsten
 • Met de overheid (zoals over de Omgevingswet, waaronder bestemmingsplan en vergunningen)
 • Over het (laten) verwerken van persoonsgegevens

De belangrijke uitsluitingen zijn onder meer juridisch hulp bij conflicten:

 • Over vermogensbeheer
 • Over subsidies
 • Over algemeen verbindende rechtsregels
 • Over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam
 • Tussen vennoten onderling of tussen (juridische) onderdelen van de onderneming

Kenmerken van het product zijn verder:

 • Het product biedt een complete incassodienstverlening;
 • Het verzekeringsgebied is voor de meeste conflicten Nederland, België, Duitsland en Luxemburg;
 • De franchise (minimum belang) is in de meeste gevallen en ook bij incasso € 400;
 • De kosten van juridische hulp door juridische specialisten van DAS (interne kosten) worden onbeperkt vergoed. Dat geldt ook wanneer die specialisten de klant bijstaan in een gerechtelijke of administratieve procedure;
 • Externe kosten (bijvoorbeeld kosten van een deskundige of een advocaat, griffierechten) vergoedt DAS tot maximaal € 50.000 per conflict;
 • In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de klant kiest voor een advocaat, terwijl dat niet verplicht is, gelden aanzienlijk lagere bedragen voor vergoeding van de externe kosten en is de klant ook een eigen bijdrage verschuldigd;
 • De wachttijd is in de meeste gevallen 3 maanden.

Aanvullende dekkingen
Bij DAS voor Ondernemers kan een aantal aanvullende dekkingen worden meeverzekerd:

 • DAS voor Particulieren Totaal als u ook behoefte heeft aan een particuliere dekking. We bieden altijd de meest uitgebreide dekking aan (gezinsdekking, inclusief werk en echtscheidingsmediation, eigen bijdrage  € 0,00. Op de premie wordt een korting verleend in combinatie met DAS voor Ondernemers op één polis.
 • DAS voor eigenaren van verhuurde onroerende zaken. Ook als het gaat om verhuur van een deel van uw eigen bedrijfsruimte.
 • Motorrijtuigen zijn mee te verzekeren tegen betaling van extra premie. Bij sommige branches of beroepsgroepen, zoals detailhandelsbedrijven, zijn motorrijtuigen gratis meeverzekerd.

Verschillenoverzichten
Hieronder vind u de verschillen t.o.v. de oude producten/dekkingen
Verschillenoverzicht DAS Optimaal DAS voor Ondernemers
Verschillenoverzicht DAS RechtsPartner DAS voor Ondernemers
Verschillenoverzicht DAS voor Particulieren Totaal DAS Particulieren Compleet
Verschillenoverzicht DAS voor Particulieren Totaal DAS Particulieren Modulair

Voorwaarden
Hieronder kunt u alle voorwaarden van DAS voor Ondernemers downloaden. De voorwaarden hiervan die specifiek betrekking hebben op uw verzekering kunt u ook terugvinden op www.mijnverzekeringsvoorwaarden.nl.
Algemene polisvoorwaarden (10-2020)
Bijzondere polisvoorwaarden DAS voor Ondernemers 130 (07-2020)
Bijzondere polisvoorwaarden DAS voor Motorrijtuigen 101 (08-2020)
Bijzondere polisvoorwaarden DAS voor Particulieren Totaal 122 (01-2018)
Bijzondere polisvoorwaarden DAS voor Eigenaren verhuurde onroerende zaken 103 (07-2020)

Productinformatie
Dekkingsoverzicht DAS voor Ondernemers 202101
Brochure DAS voor Ondernemers MKB

Verzekeringskaarten
Een samenvatting van uw verzekering(en) vindt u op de DAS verzekeringskaarten. Deze vindt u ook op www.mijnverzekeringsvoorwaarden.nl.