Nieuwe trend op bouwplaats. Diefstal! 

Het eerste kwartaal van 2022 wordt in verzekeringsland  een zorgwekkende en vervelende trend waar in de schademeldingen op de CAR-verzekering (Bouw- en Montageverzekering). Steeds meer ondernemers in de bouw kampen met diefstal van bouwmaterialen vanaf de bouwplaats.

Stijging schademeldingen gestolen bouwmaterialen
Steeds meer aannemers hebben te maken met diefstallen vanaf de bouwplaats. Dit is ook wel verklaarbaar gezien de schaarste aan bouwmaterialen en de flink gestegen prijzen. Hier lees je enkele voorbeelden van claims vanwege gestolen bouwmaterialen die wij dit jaar ontvingen. 

Uitschakelen alarm
Een aannemer meldde een inbraak in een bouwkeet waarin de sleutels van de opslagcontainers lagen. De inbrekers konden binnendringen door de stroomtoevoer te saboteren waardoor het alarm niet afging. De schade: ontvreemding van vele gereedschappen en bouwmaterialen. Uiteraard moesten er ook nieuwe sloten op de containers komen en moest de stroomleiding hersteld worden. Een flinke strop al met al.

Wel hekken, geen camera’s
Een projectontwikkelaar had zijn terrein beveiligd met een vast hekwerk. Toch werden van dat terrein opgeslagen bouwmaterialen gestolen. Er was geen camerabeveiliging aanwezig. De schade: diefstal van een flinke hoeveelheid pakketten met aluminimum en koperen kabels.

Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen
Dieven hebben het ook steeds vaker gemunt op de bekabeling van zonnepanelen of PV panelen. We ontvangen nu meer schademeldingen waarbij de bekabeling van reeds gemonteerde PV panelen is gestolen door deze met fors geweld van de installaties is afgetrokken. Naast de schade van de gestolen bekabeling zijn vaak ook de PV panelen beschadigd en moeten veel panelen opnieuw worden gemonteerd om de nieuwe bekabeling aan te brengen. 

Niet alleen directe maar ook indirecte schade
Diefstal vanaf de bouwplaats is altijd vervelend. Naast de directe materiële schade van de gestolen materialen is de indirecte schade vaak nog veel groter. Door de lange levertijden van materialen ontstaat een fikse vertraging van het project, waardoor de geplande oplevering niet altijd wordt gehaald. Daarnaast is bij diefstal vaak sprake van beschadiging van eerdere werkzaamheden door het lostrekken en losknippen van de gestolen materialen. Veel werk moet opnieuw worden uitgevoerd wat ook vertraging oplevert.

5 tips om diefstal vanaf de bouwplaats te voorkomen
Uiteraard kun je je verzekeren tegen diefstal vanaf de bouwplaats. Financiële zekerheid is voor jouw bedrijf en voor je opdrachtgever essentieel, maar voorkomen van schade is altijd beter. Met deze 5 tips maak je de kans op diefstal vanaf de bouwplaats al een stuk kleiner.

  1. Scherm de bouwplaats af met hekken, installeer camera- en beveiligingsapparatuur en plaats afsluitbare containers.
  2. Beveilig de bouwplaats conform Bouwplaatsbeveiliging BRL K21024.( https://www.kiwa.com/4aea12/globalassets/dam/kiwa-netherlands/downloads/k21024-03-security-and-safety-of-construction-sites.pdf). In deze richtlijn vind je nuttige aanwijzingen voor de beveiliging van bouwplaatsen in het algemeen.
  3. Zorg ervoor dat waardevolle bouwmaterialen zo kort mogelijk op de bouwplaats liggen. Plan het project in de tijd en spreek met de leveranciers af wanneer ze de materialen leveren.
  4. Spreek met je medewerkers en bouwers af dat ze de gereedschappen zoveel mogelijk terugnemen naar de zaak of naar huis. Met name in het weekend is de kans op diefstal het grootst.
  5. Beveilig werkmaterieel, opslagketen en materiaalcontainers tegen inbraak en diefstal.

Verzekeren tegen diefstal op de bouwplaats
Hoe goed je de bouwplaats ook beveiligt, diefstal kun je nooit helemaal uitsluiten. Daarom bescherm je je tegen schade met een CAR-Verzekering ook wel bekend als Bouw- en Montageverzekering. Deze verzekering vergoedt schade tijdens de bouw, verbouw en montage door diefstal, maar ook door bijvoorbeeld brand of storm. De CAR-verzekering is maatwerk waarbij je als ondernemer veel te kiezen hebt. Heb je vragen neem dan contact op me het serviceteam acceptatie zakelijk.