Nationale Nederlanden

Nationale-Nederlanden actualiseert zakelijke schadeverzekeringen: aansprakelijkheid en rechtsbijstand

 

Nationale-Nederlanden actualiseert en vereenvoudigt zijn zakelijke schadeverzekeringen per augustus 2022. Op deze pagina vindt u de actuele productinformatie, verschillenoverzichten en nieuwe polisvoorwaarden van de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen.

Bekijk ook de wijzigingen in de:

Welke verzekeringen worden geactualiseerd?

Alle zakelijke schadeverzekeringen van de (voormalig) verzekeraars Delta Lloyd, Reaal en Aegon worden omgezet naar de actuele Nationale-Nederlanden Zekerheidspakket of Zekerheid Op Maat producten. Ook oude producten van Nationale-Nederlanden zetten we om naar het actuele product.

Productinformatie Nationale-Nederlanden

Aansprakelijkheid

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat u als ondernemer of uw werknemer een fout maakt, waardoor anderen schade (letsel, overlijden, materiële schade) lijden. Of een werknemer krijgt een ongeval waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent.

 • Standaard verzekerd bedrag: € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per jaar.
 • Keuze verzekerde bedragen: in Zekerheid op Maat zijn ook andere verzekerde bedragen mogelijk voor de detailhandel en voor eigenaren van woonhuizen en kantoorpanden, namelijk € 5.000.000,- per aanspraak en € 10.000.000,- per jaar.
 • Opzicht: is standaard meeverzekerd in het Zekerheidspakket, behalve voor de branche Bouw.
 • Voorrisico: is standaard meeverzekerd, behalve voor de branche Bouw.
 • Zuivere vermogensschade: is bij (para)medische beroepen zonder sublimiet meeverzekerd.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket en in Zekerheid op Maat.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. Maakt u als ondernemer een fout tijdens het werk? Dan kan dat financieel vervelende gevolgen hebben. Deze verzekering beschermt uw eigen vermogen.

 • Beroepsgroep: dekking afgestemd op de beroepsgroep.
 • Branche- of Beroepsvereniging: dekking voldoet aan de eisen van de Branche- of Beroepsvereniging.
 • Voorrisico: is mee te verzekeren.
 • Narisico: claims gemeld na beëindiging van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of na opzegging van de polis door de verzekeraar zijn mee te verzekeren.
 • Leveringsvoorwaarden: zijn niet verplicht.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket.

Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

De Rechtsbijstandverzekering Bedrijven ondersteunt u als ondernemer professioneel bij een juridisch conflict. Bijvoorbeeld bij een conflict met een leverancier, afnemer, werknemer of met de overheid. Bij een dreigend conflict kunt u telefonisch advies inwinnen, waarmee een juridisch geschil juist voorkomen kan worden.

 • Team van juristen en advocaten: ondersteunt bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp: door juristen en advocaten van DAS.
 • Telefonische Advies Service: voor onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict.
 • Geen wachttermijn.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket.

Verschillenoverzichten

De belangrijkste verschillen in de polisvoorwaarden ziet u in onderstaande verschillenoverzichten.

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Polisvoorwaarden

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? U leest het hieronder in de nieuwe voorwaarden.

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 •