Oekraïense oorlog en verzekeringsmaatschappijen

Vanuit verschillende maatschappijen hebben wij geluiden gehoord betreffende de situatie rondom Oekraïne. Wil jouw relatie bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen in huis nemen of ophalen vanuit het buitenland? Dan heeft dat invloed op de verzekering van jouw relatie.

Hieronder vind je vanuit verschillende maatschappijen hun beleid over o.a. inboedel- en autoverzekeringen. Mocht er een aantekening vanuit de maatschappij gewenst zijn en gaat het om een volmachtpolis? Geef dit dan schriftelijk aan ons door zodat wij e.e.a. in het dossier kunnen aantekenen. Voor particulieren kan je mailen naar acceptatieparticulier@bsbvolmachten.nl en voor zakelijk naar acceptatiebedrijven@bsbvolmachten.nl.

Allianz schrijft:

‘Graag wijzen wij u op het nieuwsbericht dat wij hierover aan onze provinciale adviseurs hebben verzonden. In dit nieuwsbericht geven wij ons beleid aan bij diverse particuliere schadeverzekeringen.’

De Goudse schrijft:

‘De Goudse helpt graag mee en daarom hebben wij voor sommige verzekeringen aanpassingen gedaan op de dekking. Bijvoorbeeld voor relaties die overwegen om zelf vluchtelingen op te halen. Of als zij vluchtelingen een privé verblijfplaats (willen) bieden zoals een woning, vakantiehuis of stacaravan. Hoe gaan wij hiermee om en wat betekent dit voor hun dekking? In dit bericht vind je meer informatie. 

Zevenwouden schrijft:

‘Er zijn veel initiatieven opgestart om Oekraïense vluchtelingen te helpen, zoals bijvoorbeeld het bieden van onderdak. Dit kan vragen oproepen met betrekking tot onze verzekeringen. In dit document vindt u een uitleg hoe wij omgaan met diverse situaties.’

Nationale-Nederlanden schrijft:

‘De opvang van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor de particuliere en zakelijke schadeverzekeringen van je klanten.

Opvang vluchtelingen en aansprakelijkheid
Vangt je klant vluchtelingen op in huis of bijvoorbeeld recreatiewoning? Dan geldt de particuliere Aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden van het gezien én de opgevangen vluchtelingen. Ook als je klant alleenstaand is en gekozen heeft voor een alleenstaandendekking.

Opvang vluchtelingen en Brandverzekering
Ook voor de particuliere en zakelijke Brandverzekeringen zijn er geen gevolgen als je klant vluchtelingen opvangt.

De premie blijft gelijk
Voor deze tijdelijke situatie rekenen we geen extra premie.

Maak een notitie in het klantdossier
Vangt je klant vluchtelingen op? Geef dit dan aan ons door, dan noteren wij dit in het dossier van jouw relatie. 

Avero Achmea schrijft:

‘De situatie in Oekraïne heeft gevolgen voor de dekking van een aantal zakelijke verzekeringen. We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.’

Unigarant schrijft:

‘Op dit moment vinden veel initiatieven plaats om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Misschien heb je zelf ook al vragen gehad over hoe het zit met de dekking van verschillende verzekeringen. We hebben het even op een rij gezet wat Unigarant hierover heeft geschreven.

Aansprakelijkheidsverzekering
De verzekerde vangt in zijn huis vluchtelingen uit Oekraïne op. Welke gevolgen heeft dat voor zijn aansprakelijkheidsverzekering?

De verzekerde is (evt. met zijn gezin) verzekerd. Zijn de vluchtelingen die hij opvangt in zijn huis ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente? Dan zijn zij onderdeel van het gezin en dus verzekerd. Is de verzekerde alleenstaand? Dan moet de polis worden aangepast van alleenstaand naar gezin.

Woonverzekering: opstal- en inboedelverzekering
De verzekerde vangt Oekraïense vluchtelingen op in zijn huis. Heeft dat gevolgen voor zijn opstal- en inboedelverzekering?

Nee, dit heeft geen gevolgen voor zijn verzekering. Zijn de vluchtelingen die hij opvangt in zijn huis ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente? Dan zijn zij onderdeel van zijn gezin. Zij zijn meeverzekerd.

Let op: is verzekerde alleenstaand? Dan moet de polis worden aangepast van alleenstaand naar gezin. Heeft verzekerde een huurwoning? Dan moet hij eerst overleggen met de verhuurder of het mogelijk is om vluchtelingen op te vangen.

Zijn de eigendommen van vluchtelingen die verzekerde opvangt verzekerd op zijn inboedelverzekering?
De eigendommen van de vluchtelingen die hij opvangt in zijn huis, zijn op dezelfde wijze verzekerd als zijn persoonlijke eigendommen.

Verzekerde heeft een tweede woning of stacaravan en wil Oekraïense vluchtelingen opvangen. Heeft dit gevolgen voor zijn verzekering?
Nee, dit heeft geen gevolgen voor zijn verzekering. Wanneer verzekerde ook zijn huidige woning bij ons verzekerd heeft, dan kan de tweede woning, die tijdelijk gebruikt wordt voor de opvang van vluchtelingen, ook bij ons verzekerd worden. Mocht verzekerde dit van plan zijn, dan is het advies om contact met ons op te nemen.

Rechtsbijstandverzekering
Verzekerde vangt vluchtelingen uit Oekraïne op in zijn huis. Heeft dat gevolgen voor zijn rechtsbijstandverzekering?
Zijn de vluchtelingen die hij opvangt in zijn huis ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente? Dan zijn zij onderdeel van zijn gezin. En heeft hij bij de rechtsbijstandverzekering een gezinsdekking afgesloten? Dan zijn alle personen die bij hem in huis wonen ook verzekerd.’