Slordige administratie nekt adviseur; premie voormalig wanbetaler moet retour

Een slordige administratie is de belangrijkste reden dat een assurantietussenpersoon uit Eindhoven een klant de betaalde premie voor de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering moet terugbetalen. Echter, de intermediair hoeft niet op te draaien voor de diefstal van een Rolex- en Cartier-horloge en andere dure goederen uit de woning van de klant, zo bepaalde de geschillencommissie van Kifid.

De man stapte begin 2019 het kantoor van de tussenpersoon binnen met de vraag voor hem te bemiddelen bij het afsluiten van een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Hij was al een halfjaar niet meer verzekerd, omdat zijn verzekeraar wegens wanbetaling de verzekeringen had opgezegd. Via de tussenpersoon kon de liefhebber van dure horloges probleemloos een nieuwe verzekering afsluiten. Ook kreeg hij nog te horen dat hij prima verzekerd was.

Kostbare goederen weg na inbraak

Op de eerste dag van februari 2021 werd ingebroken in de woning van de man, waarbij enkele dure horloges en andere kostbare goederen met een gezamenlijke waarde van 50 mille zijn ontvreemd. De schade werd geclaimd via de tussenpersoon bij gevolmachtigde. Die constateerde later dat de man bij het aangaan van de verzekering geen melding heeft gemaakt dat een andere verzekeraar zijn verzekeringen heeft opgezegd. De schade werd niet vergoed, omdat de verzekeraar kon aantonen nooit een verzekering te hebben willen afsluiten wanneer hij op de hoogte was geweest van de eerdere opzegging.

Klant zou royement wél gemeld hebben

De man stapte naar Kifid, omdat hij naar eigen zeggen uitdrukkelijk heeft gemeld bij de tussenpersoon dat een andere maatschappij hem had geroyeerd wegens het niet tijdig betalen van de premie. De medewerker van de tussenpersoon die betrokken was bij het afsluiten van het verzekeringspakket kan zich niet meer tot in detail herinneren hoe de verzekeringen enkele jaren geleden tot stand zijn gekomen. Deze verklaarde wel dat het standaardprocedure is om bijvoorbeeld te vragen aan verzekeringsnemer dat niet eerder een verzekering is opgezegd. Of de vragen daadwerkelijk gesteld zijn, wist de medewerker niet meer.

Is de zorgplicht geschonden?

De geschillencommissie van Kifid boog zich over de vraag of de tussenpersoon de zorgplicht heeft geschonden en zo ja of de intermediair een schadevergoeding moet betalen. Voor de commissie staat de zorgplichtschending vast. “De tussenpersoon heeft aangevoerd dat het hem door diverse wijzigingen in het administratiesysteem niet gelukt is om stukken van het afsluiten van de verzekeringen terug te halen en te raadplegen. Hij beschikt niet (meer) over gespreksnotities of andere stukken met betrekking tot het afsluiten van de verzekeringen. Uit de verklaring van de medewerker blijkt dat die zich niet meer kan herinneren hoe het daadwerkelijk is gegaan. De tussenpersoon heeft daarmee niet voldaan aan zijn verzwaarde motiveringsplicht bij de onderbouwing van zijn verweer.”

Verzekering was sowieso niet mogelijk

De commissie gaat er daarom vanuit dat de lezing van de klant correct is en de tussenpersoon dus op de hoogte was van de eerdere opzegging van de inboedelverzekering en de slotvragen zonder overleg met hem ontkennend zijn beantwoord. De klant krijgt daarmee echter niet zijn schade vergoed, maar slechts terugbetaling van de premie. Reden: de kans is nihil dat hij zijn inboedel en kostbaarheden elders wel had kunnen verzekeren tegen een acceptabele premie. De uitspraak is niet-bindend.

Bron: AMweb Annet van dn Berg