UBO-Verklaring Digitaal

U vindt dit nummer op uw polisblad, factuur of herinnering.

(Bedrijfs)gegevens

De gegevens hieronder hoeven alleen ingevuld te worden wanneer die voor uw organisatie van toepassing zijn.
Geef hier het e-mailadres op welke gebruikt kan worden voor het contact leggen met u of uw organisatie bij vragen over deze verklaring.
Geef hier het telefoonnummer op welke gebruikt kan worden voor het contact leggen met u of uw organisatie bij vragen over deze verklaring.

Welke situatie is voor uw bedrijf van toepassing?

Ondertekening

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging zo spoedig mogelijk aan BSB Volmachten zal/zullen mededelen.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbenden te informeren dat:

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat de verklaring juist is, en

• de opgegeven identiteit van de eventuele Uiteindelijk Belanghebbenden juist is.
• u/zij gegevens van hen aan BSB Volmachten heeft/hebben doorgegeven, en
• BSB Volmachten die gegevens in haar systemen opneemt, en
• BSB Volmachten die gegevens gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

Als de organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon. Als de organisatie een personenvennootschap is, moet deze verklaring ondertekend worden door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap. Waarbij geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.