Unigarant mag fotoshoppende fiets-fraudeur de deur wijzen

Een eigenaar van een elektrische fiets wilde al fotoshoppend Unigarant wijs maken dat hij nog wel de twee originele fietssleutels van zijn gestolen fiets in zijn bezit had. Een en ander werd echter al snel ontdekt en de man is terecht opgenomen in de verwijzingsregisters. Ook moet hij onderzoekskosten terugbetalen aan verzekeraar Unigarant. Dit stelt het Kifid in een recent oordeel.

Zorgvuldige fotobewerking ten spijt, kan een eigenaar van een elektrische fiets uitkering op basis van zijn fietsverzekering bij Unigarant wel vergeten. De man claimt begin vorig jaar dat zijn fiets gestolen is. In de polisvoorwaarden van Unigarant staat dat de verzekerde bij diefstal de twee originele fietssleutels van het slot moet opsturen. Hiervan moet minimaal één sleutel gebruikssporen vertonen. Ter onderbouwing van zijn claim stuurt de man foto’s van de voorzijde van twee fietssleutels op. Vervolgens vraagt Unigarant om foto’s van de voor- en achterzijde van beide sleutels te verstrekken en ook om de originele sleutels op te sturen. Eind maart ontvangt de verzekeraar twee sleutels van de man, waaronder één kopiesleutel. Deze kopiesleutel blijkt pas ná de diefstal te zijn aangeschaft.

In april geeft Unigarant aan de schade niet te vergoeden, omdat de fietseigenaar niet twee originele sleutels heeft ingeleverd. In een reactie stelt de man dat hij per ongeluk twee keer dezelfde sleutel heeft gefotografeerd en verzoekt hij de verzekeraar om contact op te nemen met de fietswinkel waar de tweede originele sleutel zou zijn blijven liggen na een onderhoudsbeurt. Unigarant vertrouwt het niet en huurt een onderzoeksbureau in. In gesprek met de onderzoeker geeft de man toe met behulp van fotoshop de verzekeraar wijs te hebben willen maken dat hij wel nog twee sleutels in bezit had, terwijl dit er in werkelijkheid maar één was. Unigarant ziet dit als fraude en weigert uit te keren. Daarnaast beëindigt de verzekeraar de fietsverzekering en worden de gegevens van de man opgenomen in de verschillende verwijzingsregisters. Bovendien wil Unigarant de onderzoekskosten van ruim zevenhonderd euro op de man verhalen. De fietseigenaar is het hier niet mee eens en stapt naar het Kifid.

Fietseigenaar: Fotoshoppen gebeurde in paniek, schuld ligt bij fietswinkel
De man vindt dat de getroffen maatregelen tegen hem niet in verhouding staan tot zijn fout. Het fotoshoppen heeft hij in paniek gedaan en dat zijn fiets gestolen is kan hij ook niet helpen. In feite wordt hij gestraft voor de fout van de fietswinkel die zijn originele sleutel zoek heeft gemaakt. De man geeft aan dat hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering en niet de mogelijkheid heeft om zonder vergoeding van de schade een nieuwe fiets aan te schaffen. Als gevolg van fysieke klachten maakt hem dat vrijwel immobiel.

De Geschillencommissie stelt echter dat Unigarant kan bewijzen dat er sprake is van fraude gezien de man bewust heeft gefotoshopt om te doen voorkomen alsof hij nog wel twee sleutels in zijn bezit had. Daarnaast heeft de consument tegenover de onderzoeker verklaard dat hij in eerste instantie een foutieve datum opgaf als zijnde de datum waarop de aanschaf van een kopiesleutel is betaald. Dit om twijfel weg te nemen dat hij niet over een tweede sleutel beschikte. “Hieruit begrijpt de commissie dat de consument bewust een datum heeft genoemd die voor het plaatsvinden van de diefstal lag om de indruk te wekken dat hij voorafgaand aan de diefstal van de fiets al over een kopiesleutel beschikte. De commissie concludeert dan ook dat de consument de verzekeraar opzettelijk heeft misleid om uitkering te ontvangen waarop hij geen recht heeft”, zo staat te lezen in het verslag van de uitspraak.

De commissie vindt het dan ook terecht dat de man geen uitkering van de diefstalschade krijgt. Ook is het terecht dat hij is opgenomen in de registers. De commissie rekent het de man namelijk erg aan dat hij tot drie keer toe heeft geprobeerd de verzekeraar te misleiden. Zo heeft hij twee keer dezelfde sleutel gefotografeerd en daarna gemanipuleerde foto’s aan de verzekeraar gezonden. Bovendien heeft hij onjuist verklaard over het moment van aanschaf van de kopiesleutel. Wel prijst de commissie het feit dat de man zijn fraude toegeeft én spijt betuigt. Toch leidt dit niet tot een inkorting van de duur van de registratie.

Ook moet de man de onderzoekskosten van ruim zevenhonderd euro terugbetalen. Het advies is bindend.

Bron: amweb.nl