Doorgeven van ombouwen snorfiets tot brommer

Doorgeven van ombouwen snorfiets tot brommer is cruciaal
Zoals eind vorig jaar is gecommuniceerd is 1 januari dit jaar de helmplicht voor bestuurders van een snorfiets ingegaan. Het gevolg hiervan is dat voor veel mensen een snorfiets minder aantrekkelijk is geworden en zij de snorfiets laten ombouwen tot een brommer. Dan wordt de maximale snelheid 45 km/u. Belangrijk is dat deze wijziging aan ons wordt doorgegeven. Anders is schade niet gedekt.

De verzekering
Wanneer een snorfiets is omgebouwd moet de verzekering worden aangepast. Wanneer je dat als assurantieadviseur per e-mail aan ons doorgeeft dat jullie klant zijn snorfiets heeft omgebouwd, passen we de verzekering van jullie klant aan.

Omdat een bromfiets harder kan rijden dan een snorfiets is er meer kans op schade en is die schade ook vaak groter. Daarom is de premie voor een bromfiets hoger dan voor een snorfiets.

Niet doorgeven = niet verzekerd
Als jouw klant de aanpassing van snorfiets naar bromfiets niet doorgeeft, is een schade niet verzekerd. De bromfiets voldoet dan namelijk niet aan de omschrijving van het motorrijtuig waarvoor wij een verzekering hebben afgegeven. Als wij toch schade moeten vergoeden aan een benadeelde, zullen wij deze schadevergoeding op de klant verhalen. Hij of zij zal de schade-uitkering dan moeten terugbetalen aan ons.

Het is dus van groot belang dat jouw klant, wanneer de snorfiets is omgebouwd naar een bromfiets, deze aanpassing doorgeeft. Anders kan dit voor de klant verregaande financiële gevolgen hebben. En deze financiële gevolgen zullen vaak veel groter zijn dan het premieverschil dat uw klant meer moet gaan betalen.

Goedkeuring RDW
Als jouw klant de snorfiets laat ombouwen naar een bromfiets is het verplicht dat deze bromfiets wordt gekeurd door de Dienst Wegverkeer (RDW). Op www.rdw.nl kunt u hier meer informatie over vinden. De RDW zal na goedkeuring een gele kentekenplaat ter beschikking stellen voor de bromfiets. Dit moet eerst gebeurd zijn voordat u de wijziging aan ons doorgeeft. Dan komt ook meteen de juiste kentekenplaat in ons systeem.