Zonnepanelen waaien van dak en vallen op auto’s, verzekeraar hoeft niet uit te keren

De Geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelt dat het terecht is dat verzekeraar Lemonade Insurance schade aan auto’s niet vergoedt nadat zonnepanelen van het dak waaiden.
De zomerstorm Poly zorgde ervoor dat vorig juli bij een consument 6 zonnepanelen van het platte dak waaiden. De zonnepanelen vielen op 2 geparkeerde auto’s van de buren. De zonnepaneeleigenaar declareerde bij zijn verzekeraar via zijn inboedelverzekering met succes de schade aan de zonnepanelen, maar de verzekeraar heeft de claim voor de schade aan de auto’s afgewezen.

Inboedelverzekering
De verzekeraar wees de claim af omdat zonnepanelen, als onderdelen van een gebouw, niet onder de dekking van de inboedelverzekering vallen. De verzekeringsmaatschappij heeft zijn klant gewezen op de mogelijkheid om een beroep te doen op haar opstalverzekering.

Daarnaast heeft de verzekeraar de consument verteld dat de schade aan de auto’s van de buren niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat de schade niet is veroorzaakt door onrechtmatig handelen.

5.000 euro
De consument vindt echter dat de verzekeraar haar claim op zowel de inboedel- als de aansprakelijkheidsverzekering ten onrechte heeft afgewezen. Ze vorderde daarom bij de Geschillencommissie niet alleen haar schade van 5.000 euro, maar ook de schade die door de gevallen zonnepanelen aan anderen is toegebracht.

De consument vindt dat de verzekeringsmaatschappij onvoldoende rekening houdt met het feit dat de zonnepanelen niet nagelvast aan haar woning waren bevestigd. De verzekeraar heeft de consument weliswaar een lijst van het Verbond van Verzekeraars toegestuurd, maar dat document was volgens de consument geen onderdeel van de stukken die bij het afsluiten van de verzekering werden ontvangen.

Niet onder dekking
De geschillencommissie stelt vast dat in de voorwaarden van de inboedelverzekering van Lemonade Insurance staat dat de verzekering dekking biedt ‘voor de spullen die je bezit en die normaal gesproken in je huis aanwezig zijn en die beschadigd zijn geraakt of verloren zijn gegaan’. Onder het kopje ‘Wat is niet verzekerd’ staat dat de verzekering alleen dekking biedt ‘voor spullen die normaal gesproken in je woning, op je balkon, terras, in je garage, schuur of bergruimte in je gebouw worden bewaard’.

De geschillencommissie oordeelt dat de zonnepanelen van de consument zich niet in de woning, op het balkon, terras, in de garage, schuur of de bergruimte in het gebouw bevonden. Daarom valt schade aan de zonnepanelen niet onder de dekking van de inboedelverzekering.

Begrip
De geschillencommissie stelt begrip te hebben voor het feit dat de consument zich verantwoordelijk voelt voor de schade aan de auto’s van haar buren, maar dit betekent volgens haar niet zonder meer dat zij ook aansprakelijk is voor de ontstane schade.

In de verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering staat dat de verzekering dekking biedt als de consument als privépersoon aansprakelijk is voor het toebrengen van materiële schade of letsel aan een ander. Omdat de consument niet nalatig is geweest of een onrechtmatige daad heeft verricht, hoeft de verzekeraar de schade aan de auto’s niet te vergoeden.

Al met al oordeelt de geschillencommissie dat niet vast is komen te staan dat de consument aansprakelijk is voor de schade bij de buren én dat de schade aan de zonnepanelen niet onder de dekking van de inboedelverzekering valt. Dit brengt mee dat de verzekeraar de claims op zowel de inboedel- als de aansprakelijkheidsverzekering terecht heeft afgewezen. Om die reden veegt de geschillencommissie de vorderingen van de consument van tafel.

Door: Edwin van Gastel