Alle vragen over UBO op één pagina

Ik heb na mei 2023 per mail de UBO's van mijn klanten opgestuurd. Waarom ontvang ik (nog een keer) een mail met de vraag of ik de UBO's wil aanleveren?

We ontvangen veel UBO-verklaringen. Het overgrote deel hiervan hebben we al verwerkt, maar nog niet alles. Daarom kan het zijn dat je een onterechte mail hierover hebt ontvangen. Weet je zeker dat je na mei 2023 al een UBO-verklaring hebt opgestuurd van alle klanten waarvoor dit nodig is? Dan kan je onze mail en herinneringsmail(s) hierover negeren.

Let op: we raden aan om voor de zekerheid altijd de volledige lijst met klantnamen bijgevoegd in de UBO mailingen te controleren. We moeten van alle klanten op de lijst een UBO-verklaring ontvangen. Mocht je nog twijfelen of je het eerder juist hebt ingevuld, dan kan je altijd de UBO gegevens (nog een keer) opgeven via www.nedasco.nl/ubo.

Waar vul ik de ubo-gegevens van mijn klanten in?

Op BSBnet staat onder formulieren het bestand Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n).

Dit kan ingevuld worden en verstuurd worden naar zakelijk@bsbvolmachten.nl.

Wanneer moeten de UBO-verklaringen bij BSB Volmachten binnen zijn?

Wij ontvangen de gegevens graag uiterlijk 1 oktober 2023.

Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het UBO register van de KvK?

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het UBO register niet openbaar mag zijn. Daarom is het niet mogelijk om gebruik te maken van het UBO register van de KvK.

Lees HIER meer! 

Wat is het belang van een UBO-verklaring in het licht van de Sanctiewetgeving?

BSB Volmachten is verplicht volgens Santiewetgeving om te weten met wie zij zaken doen. Het identificeren van de UBO van onze zakelijke klanten is hiervoor een middel. Dit betekent dat we verplicht zijn om de achtergrondgegevens van jouw klanten te controleren.

Je leest er in dit artikel meer over.

Wat is een UBO?

Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijke belanghebbende). Dit is de eigenaar, een belanghebbende of een persoon die zeggenschap heeft over een organisatie. Een organisatie kan één of meer UBO’s hebben. Wij hebben de UBO’s van onze klanten nodig met een belang van 25% of meer.

Mijn klant is een BV, CV, NV, VOF of maatschap. Wat moet ik in de UBO-verklaring invullen?

Heeft jouw klant de rechtsvorm BV, CV, NV, VOF of maatschap? Vul dan één of meerdere UBO(s) met een belang van 25% in.

Mijn klant is een VVE, vereniging, stichting of kerkgenootschap. Wat moet ik in de UBO-verklaring invullen?

Heeft jouw klant de rechtsvorm VVE, vereniging, stichting of kerkgenootschap? Vul dan de bestuurder(s) in.

Mijn klant is een eenmanszaak of een natuurlijk persoon. Wat moet ik in de UBO-verklaring invullen?

Vul in dat geval de gegevens van de natuurlijke persoon in.

Mijn klant heeft geen UBO met een belang van 25% of meer. Welke gegevens moet ik opgeven?

Als er geen UBO’s met een belang van 25% of meer zijn, vul dan de gegevens in van degene(n) die bevoegd is/zijn om de onderneming te binden. Hierbij kan gedacht worden aan bestuurder(s) en/of tekeningsbevoegde(n). Er zal altijd minimaal 1 persoon zijn die de onderneming kan binden.

Waarom komt UBO nu meer onder de aandacht?

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij het conflict in Oekraïne en de vliegramp met vlucht MH17. Hierdoor is er meer aandacht voor UBO ontstaan en wordt de naleving van de Sanctiewet steeds strenger gecontroleerd.

Waarom vraagt BSB Volmachten mij nu om UBO-gegevens?

Bij onze periodieke controle is gebleken dat niet alle UBO’s van klanten bij ons bekend zijn. Dit betekent dat niet vastgesteld kan worden of deze klanten op een sanctielijst voorkomen.

Wat heeft BSB Volmachten hier zelf al aangedaan?

In veel gevallen staan deze gegevens geregistreerd bij stichting CIS (=Stichting Centraal Informatie Systeem). Wij maken gebruik van deze database om onze screening uit te voeren. Bij het accepteren van nieuwe klanten vragen wij nu meteen de benodigde gegevens op. Hebben we in het verleden deze acceptatievragen niet gesteld of zijn deze verouderd dan vragen wij ze nu bij jou op.

Waarom moet ik mijn klanten lastig vallen met vragen over UBO's?

De Sanctiewetgeving verplicht ons om de achtergrondgegevens van onze verzekerden te controleren. Hiervoor moeten wij weten wie de ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) van onze zakelijke klanten zijn. De nadruk ligt op de belanghebbenden en niet op de goederen.

In dit artikel lees je meer over de verplichtingen voor financiële dienstverleners met betrekking tot de Wwft en de Sanctiewetgeving.

Wat gebeurt er als de ik gegevens van mijn klanten niet op tijd kan aanleveren?

Als je niet (op tijd) de UBO-verklaring naar ons opstuurt, heeft dit gevolgen voor de verzekering(en) van jouw klant(en). Zonder een UBO-verklaring kunnen we de achtergrondgegevens van onze verzekerden niet controleren. Het kan daarom betekenen dat wij de verzekering(en) van jouw klant(en) moeten beëindigen.

Als ik de gegevens heb aangeleverd, wat gaat er dan gebeuren?

Wij gaan de ingevulde gegevens uit de UBO-verklaring screenen in de database van Stichting CIS (= Stichting Centraal Informatie Systeem). Komt de UBO of bestuurder voor op één of meer Sanctielijsten? Dan hoor je van ons wat de vervolgstappen zijn.

Waar kan ik terecht met vragen? Heb je vragen?

Mail dan naar zakelijk@bsbvolmachten.nl of bel met Serviceteam zakelijk 046 76 30 693.