UBO

UBO – Ultimate Beneficial Owner

Klik hier als u een brief heeft ontvangen van BSB volmachten over het invullen van uw UBO-verklaring

Beste relatie,

De wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht verplicht verzekeraars om een clientonderzoek uit te voeren naar al hun verzekeringsnemers met de (mede)-verzekerden en vertegenwoordigers.

Onderdeel van dit onderzoek is het bepalen van de belanghebbende(n) (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort UBO) en deze te toetsen aan de sanctielijsten.

Op dit moment kunnen de verzekeraars waarmee wij samenwerken uw gegevens niet toetsen aan deze sanctielijsten.

Wat vragen wij van u?
Wij verzoeken u dringend om vóór 17 september uw gegevens bij ons aan te leveren. Klik hier om uw UBO-verklaring digitaal in te vullen en naar ons te versturen.

Welk risico loopt u?
Als verzekeraars de toetsing niet kunnen uitvoeren, is het niet meer mogelijk om schadeclaims in behandeling te nemen. Ook zouden verzekeraars de polis uiteindelijk kunnen beëindigen. Om dit te voorkomen, verzoeken wij u om ons uiterlijk 17 september 2023 de UBO-verklaring van uw bedrijf digitaal in te vullen.

Hoe kunt u dit in de toekomst voorkomen?
Het is raadzaam om via de website van de Kamer van Koophandel de UBO-verklaring van uw bedrijf ook in te vullen. Dit kan via Organisatie selecteren – UBO-opgave (kvk.nl). Hierdoor kunnen onder meer verzekeraars de KvK raadplegen en hoeven wij deze niet meer apart op te vragen.

Meerdere entiteiten?
Mochten er verzekeringen van meerdere entiteiten van u via ons kantoor lopen, dan verzoeken wij u om per entiteit een aparte verklaring in te vullen. Voor natuurlijke personen hoeft het formulier niet ingevuld te worden.

Mochten er vragen zijn, dan beantwoorden wij die graag.
Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via 046 4 230 231.

Klik hier voor alle vragen over UBO

Via deze link vindt u alle vragen over UBO